Pilotní program pracovního zařazení problematických uživatelů návykových látek

Slovníček

drogová scéna

svět uživatelů drog

Harm Reduction

přístup minimalizace škodlivých účinků drog

Kontaktní centrum

specializované nízkoprahové zařízení zaměřené na oblast sekundární a terciární prevence zneužívání nealkoholových drog

monitoring drogové scény

poznávávání světa drog

návykové látky

drogy

pomáhající instituce

problémový uživatel

PÚP - pomocný úklidový pracovník

SANANIM o.s.

skrytá populace uživatelů

služby HR

sociální síť

terénní pracovník

XTP - externí terénní pracovník


Aktuality

Noví pracovníci

19. březen 2007

V roce 2007 ukončilo po uplynutí stanovené doby několik klientů účast v programu. Třem z nich se podařilo najít stálé zaměstnání, někteří začali abstinovat nebo zahájili léčbu. Na volná místa nyní nabíráme nové vhodné kandidáty, v současné chvíli již nastoupilo 6 nových pracovníků.

Spolupráce s MČ Praha 9 - úspěchy

23. únor 2007

Ve druhé polovině roku 2006 strávily 2 pracovnice XTP celkem 154 hodin kontrolními pochůzkami po vybraných lokalitách Prahy 9. Sbíraly pohozený infekční injekční materiál, své nálezy zaznamenávaly do map a vytypovávaly další riziková místa. Ze 64 pochůzek předaly k odborné likvidaci v KC SANANIM celkem 156 injekčních jehel. V současné době sestavujeme pro Prahu 9 tým 3 až 4 pracovníků XTP. Abychom mohli garantovat služby i v případě pracovního výpadku jednoho či dvou členů skupiny, dáváme přednost klientům, kteří jsou dosažitelní na mobilním telefonu. Zájemci volejte na kontaktní telefony!!!

První klientka našla stálé zaměstnání!

8. leden 2007

Máme velkou radost z úspěchu naší klientky, která si díky stabilizaci v tomto programu našla od ledna stabilní zaměstnání a ubytování. Gratulujeme! realizační tým