Pilotní program pracovního zařazení problematických uživatelů návykových látek

Malé dějiny XTP

(1995-2006)

Na počátku byla potřeba Kontaktního centra SANANIM navázat skrytou populací uživatelů návykových látek a získat jejich důvěru k pomáhajícím institucím. Důvěra je základním předpokladem pro další odbornou pomoc těmto lidem na okraji společnosti.

Postupem času se vyprofiloval samostatný program s týmem profesionálních terénních pracovníků a týmem externích terénních pracovníků (injekčních uživatelů) - XTP. Těžiště práce XTP se přesunulo na služby HR v populaci, která zůstává profesionálním pracovníkům pomáhajících institucí nedosažitelná. Práce v týmu XTP se stává prestižní mezi ostatními injekčními uživateli – pracovníci jsou schopni kromě výměny a sběru injekčního materiálu poskytovat také základní poradenství a informace z oblasti zdravotní a sociální.

V roce 2004 se rozšiřuje zaměření XTP. Zatímco dosud bylo hlavním úkolem pracovníků poskytovat služby druhým, mají od teď za úkol pracovat také sami na sobě. Na změnu mají omezený čas jednoho roku, po němž z týmu odcházejí. Možnost být zaměstnán se stává pro některé z nich odrazovým můstkem k návratu do společnosti.

Dosud nebylo bohužel možné realizovat tato pracovní místa i mimo oblast drogové scény. Chyběl pracovní program pro XTP již stabilizované, nebo k abstinenci směřující. Každodenní kontakt s drogovou scénou je pro ně ohrožující, ale nedokáží se zatím pracovně uplatnit jinde. Tento chybějící článek jsme mohli v roce 2006 doplnit díky podpoře evropských fondů, Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hlavního města Prahy.

Jak probíhá realizace našeho projektu sledujte v aktualitách.


Při práci Při práci