Pilotní program pracovního zařazení problematických uživatelů návykových látek

Proc zaměstnávat lidi, kteří berou drogy?

O nás a o projektu

Program zaměstnávání injekčních uživatelů drog vychází z desetileté zkušenosti Občanského sdružení SANANIM se zaměstnáváním problémových uživatelů návykových látek.

Dosavadní zkušenosti nyní zhodnocujeme prostřednictvím tohoto projektu.

Program realizuje realizační tým, který tvoří pět zaměstnanců Občanského sdružení SANANIM.

Struktura projektu

Projekt je rozdělen do dvou programů - pracovní program externích terénních pracovníků XTP a program pomocných a úklidových prací PÚP s celkem 15ti pracovními místy. Program XTP je koncipován na 12 měsíců a program PÚP na 11 měsíců pro každého pracovníka.

Pracovní program externích terénních pracovníků

Program má dvě pracovní skupiny, každou vede jiný odborný vedoucí. Pracovní setkání se koná pravidelně jednou týdně. Náplní práce terénního pracovníka je poskytování služeb HR na drogové scéně, sběr injekčních stříkaček a systematický monitoring drogové scény ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi.

Pod vedením svých odborných vedoucích se průběžně vzdělávají v oblasti HR, zdravotního ošetření a sociální sítě.

Pracovní program pomocných a úklidových prací na území Prahy 7

Program poskytuje 5 míst pracovníkům, pro které je práce na drogové scéně ohrožující. Kontakt s injekčními uživateli je pro ně krokem zpátky. Práce je realizována v Praze 7 ve spolupráci se společností CDV. Během jedenácti měsíců v programu pracovník intenzivně řeší svou sociální situaci a zároveň si upevňuje pracovní návyky. Z programu by měl odcházet rovnou do zaměstnání.

Aktivní politika zaměstnanosti

Projekt pracovního zařazení problematických uživatelů návykových látek naplňuje současný celoevropský trend aktivní politiky zaměstnanosti, která klade důraz na integraci osob znevýhodněných na trhu práce.

V našem případě se jedná o osoby, které jsou nezaměstnané dlouhodobě. Nejsou však v evidenci Úřadu práce, protože ve většině případů nesplňují dané podmínky.

Dlouhodobě nezaměstnaní, ale nejsou v evidenci ÚP…

Cíle

Přínos projektu pro společnost

Přínos projektu pro klienta


Aktuality

Noví pracovníci

19. březen 2007

V roce 2007 ukončilo po uplynutí stanovené doby několik klientů účast v programu. Třem z nich se podařilo najít stálé zaměstnání, někteří začali abstinovat nebo zahájili léčbu. Na volná místa nyní nabíráme nové vhodné kandidáty, v současné chvíli již nastoupilo 6 nových pracovníků.

Spolupráce s MČ Praha 9 - úspěchy

23. únor 2007

Ve druhé polovině roku 2006 strávily 2 pracovnice XTP celkem 154 hodin kontrolními pochůzkami po vybraných lokalitách Prahy 9. Sbíraly pohozený infekční injekční materiál, své nálezy zaznamenávaly do map a vytypovávaly další riziková místa. Ze 64 pochůzek předaly k odborné likvidaci v KC SANANIM celkem 156 injekčních jehel. V současné době sestavujeme pro Prahu 9 tým 3 až 4 pracovníků XTP. Abychom mohli garantovat služby i v případě pracovního výpadku jednoho či dvou členů skupiny, dáváme přednost klientům, kteří jsou dosažitelní na mobilním telefonu. Zájemci volejte na kontaktní telefony!!!

První klientka našla stálé zaměstnání!

8. leden 2007

Máme velkou radost z úspěchu naší klientky, která si díky stabilizaci v tomto programu našla od ledna stabilní zaměstnání a ubytování. Gratulujeme! realizační tým