Pilotní program pracovního zařazení problematických uživatelů návykových látek

Aktuality

Spuštění stránek

24. srpen 2006

Momentálně se naše stránky nacházejí ve stavu testování. Plné spuštění očekáváme již brzy!

Naše úspěchy

8. prosinec 2006

Na konci listopadu s námi mělo uzavřenou Dohodu o pracovní činnosti již 9 klientů a Dohodu o provedení práce dalších 6. Naše úklidová skupina slaví velké úspěchy u obyvatel, v jejichž okolí pomáhají udržovat pořádek - více ve fotogalerii. Za veliký úspěch považujeme to, že již dvě klientky mají vyjednanou stálou práci, kterou zahájí počátkem roku 2007.

První klientka našla stálé zaměstnání!

8. leden 2007

Máme velkou radost z úspěchu naší klientky, která si díky stabilizaci v tomto programu našla od ledna stabilní zaměstnání a ubytování. Gratulujeme! realizační tým


Aktuality

Noví pracovníci

19. březen 2007

V roce 2007 ukončilo po uplynutí stanovené doby několik klientů účast v programu. Třem z nich se podařilo najít stálé zaměstnání, někteří začali abstinovat nebo zahájili léčbu. Na volná místa nyní nabíráme nové vhodné kandidáty, v současné chvíli již nastoupilo 6 nových pracovníků.

Spolupráce s MČ Praha 9 - úspěchy

23. únor 2007

Ve druhé polovině roku 2006 strávily 2 pracovnice XTP celkem 154 hodin kontrolními pochůzkami po vybraných lokalitách Prahy 9. Sbíraly pohozený infekční injekční materiál, své nálezy zaznamenávaly do map a vytypovávaly další riziková místa. Ze 64 pochůzek předaly k odborné likvidaci v KC SANANIM celkem 156 injekčních jehel. V současné době sestavujeme pro Prahu 9 tým 3 až 4 pracovníků XTP. Abychom mohli garantovat služby i v případě pracovního výpadku jednoho či dvou členů skupiny, dáváme přednost klientům, kteří jsou dosažitelní na mobilním telefonu. Zájemci volejte na kontaktní telefony!!!

První klientka našla stálé zaměstnání!

8. leden 2007

Máme velkou radost z úspěchu naší klientky, která si díky stabilizaci v tomto programu našla od ledna stabilní zaměstnání a ubytování. Gratulujeme! realizační tým